Cogiel Renata Katarzyna, Autorzy tekstów, Rozważanie

Najważniejszy nakaz

rozważa Renata Katarzyna Cogiel

dodane 2017-05-19 07:52

Jezus nie podaje wielu różnych przykazań, nakazów, nie daje wielu wskazówek jako tych najważniejszych. Mówi tylko o jednym: o miłości.

I Rok czytań
J 15,12-17

„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. Przykazanie miłości jest najważniejszym i największym przykazaniem Bożym. Bóg jest Miłością i cały wyraża się poprzez Miłość. Miłość jest siłą sprawczą, siłą rodzącą, jest życiem. Nie ma niczego ponad nią. Tylko ona buduje jedność, daje szczęście i wieczność. Dlatego Jezus mówi nam, abyśmy się miłowali wzajemnie. Nie mówi o wielu innych sprawach, które mogą wydawać się być ważnymi w pojęciu ludzkim. Jezus nie podaje wielu różnych przykazań, nakazów, nie daje wielu wskazówek jako tych najważniejszych. Mówi tylko o jednym: o miłości. Gdybyśmy spojrzeli na całą Ewangelię, zobaczylibyśmy, iż jest ona wielkim przesłaniem Miłości. Jest księgą ukazującą Bożą Miłość.

Miłość Jezusa do „swoich”, okazana w Jego śmierci, dostarcza podstaw do miłości wzajemnej wśród uczniów. Miłość to obietnica i przykazanie, które Jezus wypełnia jako pierwszy. Jezus nie wygłasza teorii miłości, ale realizuje ją w praktyce. Jezus po prostu kocha.

„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. Miłość ponad podziały, różnice zdań, ponad ideologie, twierdzenia i racje. Miłość ofiarna. Miłość czuła. Miłość delikatna. Miłość po nieskończone przebaczenie. Miłość po nieskończoną szansę powrotu. Miłość bez granic. Miłość po śmierć.

N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 25 26 27
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Dzisiaj: 19.04.2018