Autorzy tekstów, Kopczyńska Barbara, Rozważanie

Czy moje oczy są szczęśliwe?

Barbara Kopczyńska - lekarz hospicjum

dodane 2017-12-05 02:11

"Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie"

Łk 10,21-24

Ci co żyli w czasach Jezusa to mieli dobrze! Mogli Go widzieć, słuchać Go, być blisko Niego! Czy nie słyszeliśmy takich wypowiedzi? A może sami tak myślimy? Pan Jezus zdaje się potwierdzać takie myślenie. Mówi do uczniów: "szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie" oraz "wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie a nie zobaczyli; i usłyszeć to, co wy słyszycie a nie usłyszeli". 

Tak, prorocy i królowie Izraela oczekiwali nadejścia Mesjasza, chcieli ujrzeć Go, usłyszeć, ale mogli tylko tęsknić i żyć nadzieją. My, żyjący po przyjściu Jezusa na świat wiemy, że On już się objawił! Tak jak ci, którzy żyli w czasach Jezusa mogę Go usłyszeć, gdy mówi do mnie z kart Ewangelii, mogę Go zobaczyć w drugim człowieku, mogę być blisko Niego adorując Go w Najświętszym Sakramencie. Mogę podziwiać Jego działanie w drugim człowieku, którego Pan przemienia - jak Zacheusza, Magdalenę, Pawła i wielu innych... także mnie...

Czy moje oczy są szczęśliwe, czy widzę Go? Czy jestem jak ufne, małe dziecko, czy też mądrość tego świata przesłania mi objawiającego się Pana?

N P W Ś C P S
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 9 10
12 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 28 1 2 3
Dzisiaj: 25.02.2018