Autorzy tekstów, KAI, Najnowsze

Projekt „Zatrzymaj aborcję” skierowany do dalszych prac w Sejmie

Katolicka Agencja Informacyjna

dodane 2018-01-11 08:22

zdjęcie: http://zycierodzina.pl

Sejm skierował do dalszych prac w Sejmie zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję” projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Za projektem, którego celem jest zniesienie dopuszczalności aborcji eugenicznej, głosowało 277 posłów, zaś za jego odrzuceniem w pierwszym czytaniu było 134 posłów.

Głosowanie nad projektem poprzedziło wystąpienie przedstawicielki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Kai Godek, która argumentowała m.in., że rok 2018 jest także rokiem przyznania kobietom praw wyborczych, w tym głosowania za takimi fundamentalnymi kwestiami jak prawo do życia. - Apeluję do państwa, by na dalszym etapie projekt był procedowany bez zwłoki, bo co 8 godzin gdzieś w Polsce jest zabijany mały człowiek - mówiła Godek. Na temat projektu wypowiedzieli się także przedstawiciele klubów i kół poselskich.

Za skierowaniem projektu do dalszych prac parlamentarnych głosowało 277 posłów. Przeciw inicjatywie „Zatrzymaj aborcję”, a tym samym za jej odrzuceniem w pierwszym czytaniu, było 134 posłów, natomiast od głosu wstrzymało się 7 parlamentarzystów.

Zgodnie z wolą głosujących, Sejm skierował projekt „Zatrzymaj aborcję” do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny (tam odbędzie się drugie czytanie projektu) z zaleceniem zasięgnięcia opinii komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

„Zatrzymaj aborcję” jest obywatelską inicjatywą ustawodawczą zgłoszoną przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej o tej samej nazwie. Ma ona jeden postulat – wykreślenie aborcji eugenicznej z polskiego prawa, czyli możliwości zabijania dziecka ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Na mocy tego zapisu zabija się 95 proc. dzieci poczętych w polskich szpitalach. Według danych Ministerstwa Zdrowia z 2016 r., 1042 na 1098 aborcji dotyczyło właśnie podejrzenia choroby lub niepełnosprawności.

Projekt zakłada zmianę ustawy z 7 stycznia 1993 r., znowelizowanej w 1996 r., o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wprowadzając do tejże trzy zmiany. Najistotniejszą z nich jest uchylenie art. 4a ust. 1 pkt 2, brzmiącego: „Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Projekt ustawy zakazującej aborcji eugenicznej zgłoszony został przez inicjatywę ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”. Pod projektem podpis złożyło 830 tys. podpisów Polaków.

N P W Ś C P S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 9 10
11 12 13 14 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Dzisiaj: 23.03.2018