Autorzy tekstów, Elżbieta Kortyczko, Rozważanie

W bliskości z Jezusem

Elżbieta Kortyczko - lekarz

dodane 2018-01-14 05:46

zdjęcie: Elżbieta Kortyczko

Idę za Jezusem, aby z Nim przebywać, lepiej Go poznać i pokochać.

II Niedziela Zwykła, Rok B
J 1, 35-42

Pan Bóg sam wybiera ciebie i mnie i wyznacza cele. Źródło powołania tkwi w dobroci i miłości Tego, który powołuje. Powołanie jest Bożą łaską, Bożym błogosławieństwem, ale też odpowiedzialnym zadaniem do wypełnienia.
Na głos Pana, Samuel odpowiada: Oto jestem, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Dobry sługa jest pokorny i oddany Panu. Jako lekarz, pielęgniarka – czy jak Samuel, przyjmuję i wypełniam wolę Boga i nie pozwalam upaść żadnemu Słowu Pana na ziemię? Czy służąc choremu, służę samemu Chrystusowi? Ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego – mam zachować godność i szacunek dla siebie i bliźniego.
Jan Chrzciciel wskazuje swoim uczniom Mesjasza – Baranka Bożego, pokornego Sługę Jahwe – i uczniowie idą za Nim.
Jezus pyta mnie, czego szukam, gdy idę za Nim. Idę za Jezusem, aby z Nim przebywać, lepiej Go poznać i pokochać.
Spojrzenie Jezusa ma moc, przemienia Szymona, przemieni też mnie.
Panie Jezu, pociągnij mnie do Siebie, abym przebywała w Twojej bliskości i przemieniała swoje serce na podobieństwo Twojego Serca.

N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 26 27
29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Dzisiaj: 17.01.2018